Projecte de recuperació de camins

Des del Consell del Priorat, en el marc del Pla de Foment del Turisme 2006-09, s’està fent un esforç molt important per tal d’impulsar el turisme a peu com a una nova oferta d’oci, creant una xarxa de camins que permeti descobrir i conèixer la comarca del Priorat caminant.

La Xarxa de Senders de la comarca del Priorat és un projecte per la recuperació d’alguns antics camins de ferradura i altres camins i corriols històrics i tradicionals de la comarca del Priorat per a destinar-los a la pràctica del senderisme. Aquest projecte es fonamenta en tres eixos:

1) la recuperació del patrimoni cultural que representen els camins tradicionals sobretot pels elements constructius de pedra seca.

2) la creació de recursos turístics comarcals capaços d’atraure nous fluxos de visitants.

3) assegurar un bon accés al medi natural alhora que es canalitza i ordena el trànsit de persones per espais sensibles tot reduint l’impacte que pugui tenir la seva presència en l’entorn.